Klaviyo

Skapa SMS automationer mot dina segment & listor

List Growth, Segmentation & Automations

KLAVIYO X BOGIO

Integrera. Segmentera. Automatisera!

Integrera Klaviyo med Bogio på bara 5 minuter. Genom bara ett knapptryck kan du använda din befintliga Klaviyo data för att skapa lönsamma SMS-kampanjer. 

Segmentera bland dina potentiella och befintliga kunder för att hitta den perfekta målgruppen. Med vår integration kan du kombinera och exkludera dina segment och listor för att optimera dina SMS-kampanjer.

Automatisera dina kampanjer och flows. Genom att kombinera SMS och E-mail når du en större del av din målgrupp på ett kostnadseffektivt sätt.

RELATERADE FEATURES

Analysera din statistik

Optimera dina kampanjer

Automatisera kampanjer

Spara tid och skapa lönsamhet

Arbeta datadrivet

Maximera din budget

Segmentera mera

Skicka högkonverterande SMS

AUTOMATIONER

KLAVIYO X BOGIO

Abandoned cart

Ett SMS som påminner dina kunder om att fullborda sitt köp är ett vinnande koncept. Våra kunders genomsnittliga conversion rate för abandoned cart är 7-12%.

Back-in-stock

Att skicka ut ett SMS för att meddela att något som kunden väntar på har kommit in på lagret är ett av de mest uppskattade SMSen. Win-win för både dig och kunden.

Exklusiva erbjudanden

Att belöna sina mest lojala kunder är alltid en bra idé. Med Bogio kan du skapa en automation som skickar ut sneakpeaks på dina kommande lanseringar lite tidigare till dina VIPs.

Black week

Under e-handelshögtider som exempelvis Black Week när många SMS skickas är det smart att skapa automationer för dina erbjudanden. Frigör tid & sätt upp automationerna i förväg.